Poděkování za velký úspěch

Ve dnech 29. a 30. 5. 2018 jsme se zúčastnili s naší ZŠ Eden finále prestižního fotbalového turnaje McDonald´s cup v Ústí nad Labem. A naši hráči si zde nevedli vůbec špatně! Základní skupinu jsme ovládli bez ztráty bodu a […]

„Baletky“ z Edenu

Loňský titul “Královny z Edenu” dnešním dnem propůjčujeme vynikajícímu dívčímu týmu “Baletky z Edenu”. “Balet z Edenu” se umístil na krásném 6. místě v celorepublikovém finále v malé kopané, které se uskutečnilo v Uherském Hradišti. Baletní mistr Barbara Hůlová, choreograf […]

Zájezd do Velké Británie

Děkuji za přípravu, organizaci a realizaci studijního pobytu! Jana Churáčková, ředitelka školy pátek 25. 5. : Aktualizace předpokládaného příjezdu: 17,30 hod. pátek 25. 5., 8,30 hod.: Projíždíme kolem Frankfurtu nad Mohanem a v tuto chvíli si myslíme, že plánovaný příjezd […]

Atletické závody ve čtyřboji

V úterý 22. května se na atletickém stadionu SK Slavia Praha za krásného počasí uskutečnily obvodní závody ve čtyřboji starších žáků a žákyň. Naše obě družstva se umístila na skvělém druhém místě. Nejhodnotnější výkony předvedli Jakub Svoboda v běhu na 60 […]

Květnová kavárna

Na květnové kavárně vyprávěly paní učitelky Poletínová a Šimšová příběh o tom, jak v loňském školním roce začaly učit cizince český jazyk jako cizí jazyk. Ukazovaly nám, jaké materiály využívaly, líčily, s jakými obtížemi se potýkaly.  I když jejich úsilí nadále pokračuje, […]

 

„Republika je tu chvíli, lidé už tu byli“ – projektový den

Dne 18. 9. proběhl na zahradě naší školy projektový den zaměřený na archeologii a antropologii, kterého se zúčastnili žáci čtvrtých, pátých a devátých ročníků. Během projektového dne měli žáci možnost vyzkoušet si na dvou stanovištích práci archeologa a antropologa při zkušebních odkryvech archeologických nalezišť. Na zbývajících dvou stanovištích se žáci seznámili s materiály, které se používaly od doby kamenné do současnosti, nebo si vyzkoušeli upéct placku z obilí, které si sami nadrtili. Za realizaci projektového dne děkujeme kolegům ze vzdělávacího spolku ArcheoPop, Ústavu archeologické památkové péče Středních Čech, Hrdličkovu muzeu člověka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Tomáš Pinkr, učitel ZŠ Eden

Svačiny

Od 10. 9. 2018 si žáci opět mohou koupit ve školní jídelně svačinu, a to denně před vyučováním nebo během hlavní přestávky.

Adaptační kurz Chocerady

Pondělí, 17. 9. 2018, 13 hod.: Cesta vlakem proběhla klidně včetně přestupu v Čerčanech, což jsme v tak velkém počtu ani nečekali. Následující dvoukilometrová cesta byla pro některé trošku náročnější, prý „neradi chodí“. Ubytovali jsme se a hned začali plnit první úkol, který odstartoval adaptační aktivity. K obědu jsme měli knedlo-zelo-vepřo a těšíme se na odpolední program.

21,30: Je po večerce, máme za sebou první den a těšíme se na den příští. Hráli jsme Rozbal text »

Pyramida

Školní parlament vyslovil koncem loňského školního roku přání, aby se na školní zahradě objevil ještě nějaký další herní prvek a ve spolupráci se školní družinou byla zvolena lezecká pyramida. Ta byla dnes nainstalována a může začít sloužit žákům prvního stupně k jejich pohybovým aktivitám. Jedinou smutnou zprávou tedy je, že žádný další herní prvek už se na naši zahradu nevejde.

Veletrh řemesel

Ve čtvrtek 13. září jsme se s osmáky ze třídy 8. B vydali na letenskou pláň, kde jsme navštívili veletrh řemesel. Ten se již tradičně koná v rámci celonárodní soutěže učňovské mládeže Machři roku. Žáci se seznámili s nabídkou oborů středních odborných škol a učilišť a po zhlédnutí kuchařské show si rovnou některé obory i vyzkoušeli. Dívky si nechaly učesat vlasy, chlapci pracovali se dřevem, zapojili elektrický obvod, vyzkoušeli si jízdu na koni a ti nejodvážnější se popasovali i se soustruhem a svářečkou. Nakonec si většina třídy nechala u lakýrníků udělat stejné smývatelné tetování, které jim bude pěkný zážitek ještě pár dní připomínat.

Kateřina Šimšová, třídní učitelka 8.B

Horský hotel na Černé hoře

Vážení rodiče, níže naleznete dopis od pana radního Mgr. Ondřeje Počarovského:

Dopis rodičům k aktuálnímu vývoji v ŠvP v Horském hotelu

První zvonění

V pátek 7. 9. proběhl již tradiční průvod prvňáčků. V doprovodu žáků devátých a osmých ročníků prošli naši nejmladší celou školou. Na cestu jim znělo „první zvonění“ a hlasitý potlesk všech žáků. Přejeme jim, aby jejich první školní rok, ale i ty další roky byly plné radosti, zábavy a dobrodružství z poznávání nového. Žáci devátých tříd svým nejmladším spolužákům ráno před vyučováním obětavě pomáhají u šatních skříněk a na cestě do jejich tříd. Prosíme rodiče prvňáčků, aby už do šaten nevstupovali, spolehli se na pomoc starších žáků školy, pedagogů a na samostatnost svých dětí.

Kroužek Psaní všemi deseti

První setkání v kroužku psaní všemi deseti se bude konat v pondělí 10. 9. od 14. hodin v počítačové učebně ve druhém patře, číslo dveří č. 74.

 

 

Psani vsemi deseti – klavesnicova gramotnost – info Psani vsemi deseti – prihlaska do krouzku

Physics Oscars

Pro letošní školní rok vyhlašujeme celoroční tematický projekt Physics Oscars! V rámci hodin fyziky s paní učitelkou Kubovou budou žáci pracovat v týmech na nejrůznějších úkolech, za které budou získávat body. Hrajeme celý rok!

Na konci školního roku pak proběhne velké udílení cen Fyzikálních Oskarů.

 

Zahájení školního roku

Drobný déšť, který se před osmou hodinou ranní snášel z oblohy, nás možná měl utěšit, aby nám nebylo líto, že prázdniny už definitivně skončily. Školní hymna zahájila školní rok 2018/2019. Paní ředitelka ve svém projevu připomněla, že budeme slavit 100. výročí vzniku naší republiky a pozvala všechny na vyvrcholení celoročního celoškolního vyučování dne 25. října 2018 v dopoledních i odpoledních hodinách.  Pan radní Zoufalík a hokejista pan Jan Novák popřáli všem přítomným a pak i osobně prvňáčkům a jejich rodičům, aby byl školní rok příjemný a úspěšný.

 

Nabídka členství v Klubu mladých diváků

Žákům 8. a 9. ročníků nabízíme členství v KMD. To přináší návštěvu čtyř divadelních představení v průběhu školního roku. Členský poplatek činí 430 Kč. Přihlášky si žáci mohou vyzvednout v kabinetu ČJ. Vyplněnou přihlášku a peníze je nutné odevzdat do 25. 9. 2018 paní učitelce Poletínové. Pozdější přihlášení není možné.                                                                                                                Pavlína Poletínová, vedoucí KMD

Týmová sborovna

Japonské přísloví praví: „Nikdo z nás není tak chytrý jako my všichni dohromady“. Přípravný týden nového školního roku zahájili pedagogové tím, že  vyjeli na dvoudenní setkání v krásném prostředí Strnadovského Mlýna. Vzdělávali jsme se, radili jsme se a diskutovali, cvičili a hráli si, aktualizovali jsme prováděcí plán projektu Zdravá škola…zkrátka jsme se  připravovali na následující školní rok, aby se co nejlépe podařil.

Jana Churáčková, ředitelka ZŠ Eden

Loučení

V září 2017 doprovodili žáci devátých tříd prvňáčky při prvním zvonění a stali se jejich patrony. Dnes, 29. 6. 2018,  již téměř druháci vyprovodili své patrony na hřiště, kde jsme se s našimi absolventy rozloučili a popřáli jim všechno dobré v jejich dalším životě. Šerpy jim předal známý hokejista pan Pavel Kolařík.

Všem našim žákům a jejich rodičům přejeme hezké prázdniny!

Zahradní slavnost

Zahradní slavnost je každoročně plánována na předposlední den školního roku jako setkání žáků devátých tříd – již téměř absolventů – s pedagogickým sborem. Tradiční je projev ředitelky školy a zástupců devátých tříd, žáky připravené občerstvení, květinové dary…Stejně jako loni ani letos nám nepřálo počasí a slavnost nebyla zahradní, ale chemická, protože jsme slavili v pracovně chemie a na chodbě. To však na atmosféře a lesku slavnosti nic neubralo!

Loučení „královen z Edenu“

Deváťačky si užily svoji  poslední hodinu sportovní výchovy na bazénu. Děkujeme za krásné čtyři roky s Bárou. Je to nezapomenutelné !!!

 

Maky, Áďa, Chris,Téra, Prcek, Firby, Kozlík, Anička, Naty, Reiny, Eli, Kačka