Informovaný souhlas

Vážení rodiče,

v rámci správního řízení při přijetí či přestupu Vašeho dítěte podepisujete následující informovaný souhlas:

Fotografie a videozáznamy

Škola pořizuje v průběhu vyučování fotografie nebo zaznamenává na video průběh některých školních akcí (sportovní, kulturní, projekty). Tyto fotografie škola následně používá k prezentaci školy. Jsou rovněž zveřejňovány na webových stránkách školy: www.zseden.cz. Zveřejňované fotografie jsou pečlivě vybírány a nejsou spojovány s dalšími osobními daty vašeho dítěte. V případě vašeho písemně vyjádřeného nesouhlasu nebudou fotografie vašeho dítěte zveřejňovány. Váš souhlas – nesouhlas, můžete kdykoliv v průběhu školní docházky změnit.

Osobní údaje

Osobní údaje, které škole o vašem dítěti sdělujete na základě školského zákona (jméno, datum narození, rodné číslo a další osobní údaje) škola dále zpracovává k následujícím účelům: vedení školní matriky, zdravotnické dokumentace, vedení dokumentace pro účely naplňování specifických vzdělávacích potřeb (výsledky vyšetření v poradně), pro pořádání mimoškolních akcí – výlety, školy v přírodě, soutěže, úrazové pojištění žáků a jiné účely související s běžným chodem školy. Osobní údaje rovněž poskytujeme záchranné službě, která vaše dítě odveze ze školy v případě úrazu nebo akutního onemocnění.