Učíme se učit

INFORMACE O PROJEKTU „UČÍME SE UČIT SE“, KTERÝ BYL REALIZOVÁN VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

Cílem projektu bylo nabídnout pomoc žákům, kteří mají problémy s učením – věnují učení dostatek času, ale výsledky ve škole tomu neodpovídají.

Jednotlivé etapy projektu: projektový tým, složený ze šesti pedagogů (včetně speciální pedagožky a školní psycholožky):

 1. požádal o spolupráci kolegy – všechny třídní učitele, vysvětlil jim cíl a smysl projektu
 2. předal třídním učitelům materiály, které na hodinách etické výchovy motivovaly děti k zamyšlení, zda jejich způsob přípravy do školy odpovídá jejich školní úspěšnosti a pokud nikoli, proč tomu tak je
 3. třídní učitelé na hodině etické výchovy pracovali se svými žáky podle těchto daných instrukcí
 4. cíl a smysl projektu byl rodičům představen na třídní schůzce, prostřednictvím upozornění v žákovské knížce a na webových stránkách školy
 5. členové projektového týmu opakovaně obešli jednotlivé třídy a nabídli žákům možnost konzultace
 6. členové projektového týmu spolupracovali s některými žáky
 7. členové projektového týmu se pravidelně scházeli a vyměňovali si zkušenosti

Projekt přinesl tato zjištění:

 1. projektem podpořených žáků bylo relativně málo; předpokládali jsme větší zájem
 2. mnohdy jsou příčinou školní neúspěšnosti nedostatky ve školní přípravě z hlediska času a pravidelnosti, nikoli nevhodná strategie učení
 3. projekt „Učíme se učit se“ bude v dalších letech součástí školního vzdělávacího programu ve 4. a 5. třídách
 4. při realizaci tohoto projektu budou třídní učitelky 4. a 5. tříd spolupracovat se školní psycholožkou a speciální pedagožkou
 5. rodiče budou o způsobech učení informováni prostřednictvím webových stránek školy

Jana Churáčková, květen 2012

StudentBlog theme is brought to you by Quasargaming.com online slot games such as Plenty on twenty, Fruits and sevens and Columbus deluxe.