Archiv Duben, 2017

Návštěva Bovýska na naší škole

V pátek 28. dubna nás navštívil Bovys team se svými maskoty Bovýsky. Žáci z prvního stupně měli možnost se s nimi seznámit, zahrát si různé hry a odpovídat na jejich otázky týkající se zdravé výživy. Následně byli spolu s třídními učiteli odměněni zdravými dárky. 

Daniel Abrhám – zástupce ředitelky

 

Další představení Klubu mladých diváků

Včerejší návštěva Divadla v Dlouhé byla posledním (čtvrtým) představením letošního školního roku. A jak konstatovala většina žáků: „To nejlepší na konec.“ Účastníci měli možnost se ve 120 minutách seznámit s dílem Williama Shakespeara – 37 divadelními hrami a 154 sonety. Celé představení odehráli tři herci, kteří neopustili jeviště. Přestavení bylo vtipné, živé a zajímavé. Žáci se o autorovi v osmé třídě učili, takže si tak mohli oživit probranou látku.   Věříme, že i v příštím školním roce budeme pokračovat v tradici KMD, že letošní žáky osmých tříd doplní žáci nižšího ročníku a se žáky devátých tříd se loučíme a přejeme jim úspěšný start při dalším studiu.

Pavlína Poletínová, koordinátorka KMD

Personální podpora v ZŠ Eden

projekt plakát

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem Personální podpora v ZŠ Eden, s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0004200. Dotace je čerpána od 1. 1. 2017 na platy školního speciálního pedagoga a školního psychologa a na vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti matematická gramotnost. Cílem dotace je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

ZŠ Eden už má své SuperStars 2017

Dne 11. 4. 2017 bylo odpoledne věnováno již 9. ročníku populární pěvecké soutěži SuperStar. Letošní ročník byl stejně jako loni pod taktovkou žáků devátých ročníků. Celou soutěž moderoval Lukáš Homola (9.A) a Gabriela Pacovská (9.B). Dva další žáci zasedali i po boku pedagogů v porotě. Skvělá porota společně hodnotila všechny odvážné účastníky. Jako hosté byli pozvání Kristýna Ieremiadou, Jordán Ieremiadis a Samuel Uhlár, kteří zahráli na klavír. Z 36 soutěžících byli vybráni Truhlářová Eliška z 1.B, Poupová Michaela ze 3.C, Šlechtický Jakub z 5.B, Kasalová Anna ze 7.B a Šlosárová Nikola z 9.B, kteří porotu i hojný počet posluchačů nejvíce zaujali. Naše Stars nás budou dále reprezentovat v pěvecko-recitační soutěži STRADEA, která se koná 26. 4. 2017 a 27. 4. 2017 ve STRAŠNICKÉ SOKOLOVNĚ.

Anna Štempáková, učitelka hudební výchovy

 

Rodičovská kavárna 19. 4.

 O čem jsme si povídali tentokrát? Vši ve školních kolektivech je často tabuizované téma, které je opředeno mnoha mýty a pověrami. dozvěděli jsme se, kde všude se s broučky ve vlasech můžeme setkat, jak se s nimi vypořádat a co na ně naopak vůbec neplatí. Došlo i na výměnu zajímavých zkušeností v boji s tímto infekčním onemocněním. 
  

Na třídních schůzkách jsme se rodičů ptali na názor na rodičovské kavárny, názory společně s vyjádřením ředitelky školy naleznete v příloze:

vyjádření k zájmu rodičů

Výstava „Příběhy našich sousedů“

Zveme vás na putovní výstavu „Příběhy našich sousedů“ ve druhém patře školy. Příběhy našich sousedů jsou vzdělávacím projektem Post Bellum pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Žáci pod vedením svého učitele vedou rozhovor s pamětníkem, který předává své životní zkušenosti a jehož vzpomínky jsou velmi důležité pro další generace.

Jarmark a třídní schůzky

Vážení rodiče a přátelé naší školy, děkujeme vám za účast na JARMARKU, kdy jste přišli obdivovat výtvory našich žáků, ocenit jejich snahu a také pomoci naplnit třídní kasičky při prodeji výrobků. Přejeme vám příjemné velikonoční svátky.

vedení školy

a

Srdíčkové dny

Děkujeme všem za účast v Srdíčkových dnech 2017 a za finanční částku 11640Kč získanou prodejem předmětů s logem Život dětem.

František Pomahač – organizátor akce

a

a

Odznak všestrannosti

Notoricky známé heslo: „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“ by mohlo dobře vystihnout „vystoupení“ našich žáků a žákyň na soutěži OVOV, která se konala 30. 3. 2017 na ZŠ U Obory. Ještě výstižnější je ale opomíjené pokračování onoho hesla: „Základem není vítězit, ale dobře bojovat!“  Děkujeme za vzornou reprezentaci!

Jiří Halko, koordinátor sportovních soutěží