Odznak všestrannosti

Notoricky známé heslo: „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“ by mohlo dobře vystihnout „vystoupení“ našich žáků a žákyň na soutěži OVOV, která se konala 30. 3. 2017 na ZŠ U Obory. Ještě výstižnější je ale opomíjené pokračování onoho hesla: „Základem není vítězit, ale dobře bojovat!“  Děkujeme za vzornou reprezentaci!

Jiří Halko, koordinátor sportovních soutěží