Archiv Červen, 2017

Zahradní slavnost a rozloučení s absolventy

Krásné šaty děvčat a bílé košile chlapců, spousta lákavého občerstvení většinou vlastní výroby nebo z kuchyně maminek či babiček, připravené závěrečné projevy, dárky pro učitele…to byla ve čtvrtek 29. 6. atmosféra před tradiční zahradní slavností, kdy se učitelský sbor loučí s deváťáky, kteří opouštějí školu jako její absolventi. Letos bylo vše nejen krásně připravené, ale také se to pod vedením třídních učitelek (9.A Mgr. Kovaříková a 9.B Mgr. Erbenová) krásně povedlo a letošní deváťáci si zaslouží nejen poděkování, ale i obdiv. Jediné, co nevyšlo, bylo počasí, kdy průtrže mračen nedovolily, aby slavnost proběhla jako obvykle na zahradě školy. Ale i ve třetím patře a v pracovně chemie to bylo dostatečně důstojné a především velmi milé. V pátek už nám nezbylo než předat absolventkám a absolventům naší školy za přítomnosti patrona školy pana Šmicera a hokejisty Jana Nováka vysvědčení, krásné knížky o českých reprezentantech na OH, ošerpovat je a rozloučit se. Přejeme vám jen to nejlepší…

Jana Churáčková, ředitelka školy

Performance v rámci projektu „Kreativita ve vzdělávání“

Ve čtvrtek 22. června bylo na naší zahradě při přípravách významné události velmi rušno. Ruch utichl v 16 hodin, kdy začalo v rámci performance vystoupení dětí ze 2.A a ze 3.A pod vedením jejich třídních učitelek a umělkyň. Děti prezentovaly svoji několikaměsíční práci v rámci projektu Kreativita. 2.A např. scénickým tancem doprovázela své znalosti o lidském těle, které jsme mohli obdivovat i ve výtvarné podobě kulis k vystoupení, 3.A pro diváky připravila autorské čtení příběhů s vyjmenovanými slovy z knížky, která byla během vystoupení pokřtěna. Bylo toho ale daleko víc, co jsme jako diváci mohli obdivovat. Vzhledem k tropickým teplotám jsme velmi rádi využili možnost občerstvení, které děti a paní učitelky připravily v souladu se zásadami zdravé výživy. Byl to moc hezký letní zážitek, děkujeme!

Jana Churáčková

Ochutnávka ovoce

Dne 21. 6. 2017 proběhla ve třídách 7.A a 7.B ochutnávka exotického ovoce. Žáci měli možnost ochutnat červené banány, karambolu, papáju, dračí ovoce (Pitahaya), mučenku (passion fruit) a mochyni peruánskou. Bylo velmi pěkné sledovat, jak žákům chutnaly různé druhy ovoce různě. Jediné ovoce, které nesklidilo od nikoho pozitivní ohlas, byly červené banány. S ochutnávkou ovoce si také žáci připravili guacamole podle tohoto receptu: 2 zralá avokáda (rozmačkaná dužnina), šťáva z jedné limety, 1 cibule nakrájená nadrobno, 2-3 rajčata nakrájená na drobné kostičky, sůl, pepř. Ke guacamole se podávají nachos.

Tomáš Pinkr, učitel přírodopisu

Absolventské práce

Bylo zajímavé sledovat (i hodnotit), jak se žáci a žákyně devátých tříd, zanedlouho absolventi naší školy, zhostili svého úkolu – prezentovat svou absolventskou práci před svou třídní učitelkou, vedoucím své práce, vedením školy, před svými spolužáky a někdy i před mladšími spolužáky z osmých tříd, které absolventské práce a jejich prezentace čekají za rok. Někteří se tohoto nelehkého úkolu zhostili skvěle, někdy jsme dokonce pod vlivem vysoké úrovně prezentace zlepšili původně navrženou známku! Téměř všichni uznali, že to nebylo jednoduché, ale jen několik žáků se pokusilo své povinnosti vyhnout a teď si nemohou říci to, co většina: zvládl/a jsem to!

za vedení školy Jana Churáčková

Návštěva královny Abecedy

Dnes, 13. června 2017, přišla postupně do všech prvních tříd královna Abeceda, aby  si poslechla prvňáčky, jak čtou.  A protože byla královna spokojena, pasovala prvňáčky z 1.A, 1. B a 1.C na čtenáře a uvedla je tak do čtenářské říše, kde budou objevovat spoustu informací a získávat mnoho zážitků, které dovednost čtení umožňuje. Děkujeme paní učitelkám za jejich práci s dětmi, rodičům za pomoc dětem a za účast na dnešním pasování na čtenáře.

Jana Churáčková, ředitelka školy

Šesťáci v rámci projektu vaří…

…a mluví anglicky! Podívejte se na jejich projekt:

Žáci při vaření

Sběr papíru

Ve dnech 18. 6. a 19. 6.2017 proběhl sběr papíru. Celkem se podařilo sebrat přibližně 5,5 tuny papíru a vítězné třídy si mezi sebe rozdělily získanou finanční odměnu. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – 1. a 2. stupeň. Na prvním stupni se na 3. místě umístila třída 5.A s 432,7 kg, na 2. místě  třída 1.C s 453,2 kg a na 1. místě  třída 2.A s 1545,1 kg. Na druhém stupni se na 3. místě umístila třída 9.A s 232 kg, 2.místě  třída 7.A s 450 kg a na 1. místě se umístila třída 9.B s 454 kg. Celkovým vítězem byla 2.A, která zároveň dostává speciální cenu – vstup do Zoo Praha pro celou třídu. Děkuji Vám za spolupráci při sběru papíru.

Tomáš Pinkr, koordinátor environmentální výchovy

 

Den naruby

Den naruby, kdy jednou za školní rok vyučují ve třídách podle rozvrhu žáci devátých tříd, se stal už tradicí. Také letos byli deváťáci většinou velmi dobře připraveni a sledováni nejen učiteli, ale zvláště svými mladšími spolužáky a mohli si vyzkoušet náročnost učitelského povolání. Děti ze dvou druhých tříd a jedné  třetí třídy ráno netrpělivě vyhlížely, kdo k nim přijde – znají totiž deváťáky z nedávné školy v přírodě. Prý by se dalo říci, že čím vyšší třída, tím větší  kritičnost ze strany žáků. Zažili jsme další zajímavý den.  

Jana Churáčková

Škola v přírodě Střelské Hoštice

Informace najdete přímo na stránkách tříd 2A a 3C.

Jana Churáčková, ředitelka školy

Pohár primátorky hl. města Prahy je v Edenu

Naše škola získala Pohár primátorky hlavní města Prahy a stala se tak nejúspěšnější školou v Praze. Všem reprezentantům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Michael Jelínek – učitel TV

a

Škola v přírodě prvňáčků – Horský hotel Eden

Podrobné zprávy na webových stránkách tříd.

Markéta Zelená, vedoucí školy v přírodě

Sportování na ZŠ Eden

Sportovní den
2.6.2017 se v Edenu slavil den dětí a jak jinak, než pohybem! „Zápolilo“ se v tradičních sportech jako je fotbal, basketbal, házená i méně tradičních, ale populárních sportech jako jsou nohejbal nebo beach volejbal.
Počasí přálo, atmosféra byla uvolněná, na výsledky nebo body se moc nehledělo. Příjemné sportovní dopoledne bylo zakončeno vyhlášením nejlepších sportovců ZŠ Eden. „Laureátům“ gratulujeme děkujeme za příkladnou reprezentaci naší školy!
Atletika
30.5.2017 proběhlo obvodní kolo v atletickém trojboji. Z počátku to vypadalo, že budeme v soutěži pouze do počtu, ale v její druhé polovině nastal výrazný obrat, který znamenal pro naše „Edeňáky“ 1.místo! Gratulujeme a děkujeme!

Jiří Halko – učitel TV

Sportovní den

Jako každý rok, také letos oslavily děti v naší škole Dětský den sportováním. Zahájily dopoledne společným nástupem a rozcvičkou. V první části cvičily na stanovištích, na nichž jim osmáci zapisovali do závodní kartičky splnění úkolu. Po svačině běhaly na školní zahradě a hledaly písmena do tajenky. Ta zněla: „Děti na celém světě mají dnes svátek.“ Potom děti i s paní učitelkami zaběhly mezitřídní štafety v těchto kategoriích: 2.A+3.B+3.C, 1.A+1.B+1.C a žabičky s poloviční tratí se svými patrony osmáky. Na závěr všichni obdrželi odměny. Děti si sportovní den náramně užily.
Jitka Čalová, třídní učitelka 2.A a výchovná poradkyně
Sportovní den se konal i ve 4. a v 5. třídách. Soutěžilo se ve skoku do dálky, běhu na 60 m, překážkové dráze, hodu na cíl a v dalších disciplínách. Rozbal text »