Sportovní den

Jako každý rok, také letos oslavily děti v naší škole Dětský den sportováním. Zahájily dopoledne společným nástupem a rozcvičkou. V první části cvičily na stanovištích, na nichž jim osmáci zapisovali do závodní kartičky splnění úkolu. Po svačině běhaly na školní zahradě a hledaly písmena do tajenky. Ta zněla: „Děti na celém světě mají dnes svátek.“ Potom děti i s paní učitelkami zaběhly mezitřídní štafety v těchto kategoriích: 2.A+3.B+3.C, 1.A+1.B+1.C a žabičky s poloviční tratí se svými patrony osmáky. Na závěr všichni obdrželi odměny. Děti si sportovní den náramně užily.
Jitka Čalová, třídní učitelka 2.A a výchovná poradkyně
Sportovní den se konal i ve 4. a v 5. třídách. Soutěžilo se ve skoku do dálky, běhu na 60 m, překážkové dráze, hodu na cíl a v dalších disciplínách.
Následovala vybíjená mezi třídami a ten, kdo nehrál fandil z plných plic. Děti si dnešní den moc užily a radovaly se z odměn, které vyhrály.
Marcela Ritterová, třídní učitelka 5.B