Sportování na ZŠ Eden

Sportovní den
2.6.2017 se v Edenu slavil den dětí a jak jinak, než pohybem! „Zápolilo“ se v tradičních sportech jako je fotbal, basketbal, házená i méně tradičních, ale populárních sportech jako jsou nohejbal nebo beach volejbal.
Počasí přálo, atmosféra byla uvolněná, na výsledky nebo body se moc nehledělo. Příjemné sportovní dopoledne bylo zakončeno vyhlášením nejlepších sportovců ZŠ Eden. „Laureátům“ gratulujeme děkujeme za příkladnou reprezentaci naší školy!
Atletika
30.5.2017 proběhlo obvodní kolo v atletickém trojboji. Z počátku to vypadalo, že budeme v soutěži pouze do počtu, ale v její druhé polovině nastal výrazný obrat, který znamenal pro naše „Edeňáky“ 1.místo! Gratulujeme a děkujeme!

Jiří Halko – učitel TV