Den naruby

Den naruby, kdy jednou za školní rok vyučují ve třídách podle rozvrhu žáci devátých tříd, se stal už tradicí. Také letos byli deváťáci většinou velmi dobře připraveni a sledováni nejen učiteli, ale zvláště svými mladšími spolužáky a mohli si vyzkoušet náročnost učitelského povolání. Děti ze dvou druhých tříd a jedné  třetí třídy ráno netrpělivě vyhlížely, kdo k nim přijde – znají totiž deváťáky z nedávné školy v přírodě. Prý by se dalo říci, že čím vyšší třída, tím větší  kritičnost ze strany žáků. Zažili jsme další zajímavý den.  

Jana Churáčková