Sběr papíru

Ve dnech 18. 6. a 19. 6.2017 proběhl sběr papíru. Celkem se podařilo sebrat přibližně 5,5 tuny papíru a vítězné třídy si mezi sebe rozdělily získanou finanční odměnu. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – 1. a 2. stupeň. Na prvním stupni se na 3. místě umístila třída 5.A s 432,7 kg, na 2. místě  třída 1.C s 453,2 kg a na 1. místě  třída 2.A s 1545,1 kg. Na druhém stupni se na 3. místě umístila třída 9.A s 232 kg, 2.místě  třída 7.A s 450 kg a na 1. místě se umístila třída 9.B s 454 kg. Celkovým vítězem byla 2.A, která zároveň dostává speciální cenu – vstup do Zoo Praha pro celou třídu. Děkuji Vám za spolupráci při sběru papíru.

Tomáš Pinkr, koordinátor environmentální výchovy