Absolventské práce

Bylo zajímavé sledovat (i hodnotit), jak se žáci a žákyně devátých tříd, zanedlouho absolventi naší školy, zhostili svého úkolu – prezentovat svou absolventskou práci před svou třídní učitelkou, vedoucím své práce, vedením školy, před svými spolužáky a někdy i před mladšími spolužáky z osmých tříd, které absolventské práce a jejich prezentace čekají za rok. Někteří se tohoto nelehkého úkolu zhostili skvěle, někdy jsme dokonce pod vlivem vysoké úrovně prezentace zlepšili původně navrženou známku! Téměř všichni uznali, že to nebylo jednoduché, ale jen několik žáků se pokusilo své povinnosti vyhnout a teď si nemohou říci to, co většina: zvládl/a jsem to!

za vedení školy Jana Churáčková