Performance v rámci projektu „Kreativita ve vzdělávání“

Ve čtvrtek 22. června bylo na naší zahradě při přípravách významné události velmi rušno. Ruch utichl v 16 hodin, kdy začalo v rámci performance vystoupení dětí ze 2.A a ze 3.A pod vedením jejich třídních učitelek a umělkyň. Děti prezentovaly svoji několikaměsíční práci v rámci projektu Kreativita. 2.A např. scénickým tancem doprovázela své znalosti o lidském těle, které jsme mohli obdivovat i ve výtvarné podobě kulis k vystoupení, 3.A pro diváky připravila autorské čtení příběhů s vyjmenovanými slovy z knížky, která byla během vystoupení pokřtěna. Bylo toho ale daleko víc, co jsme jako diváci mohli obdivovat. Vzhledem k tropickým teplotám jsme velmi rádi využili možnost občerstvení, které děti a paní učitelky připravily v souladu se zásadami zdravé výživy. Byl to moc hezký letní zážitek, děkujeme!

Jana Churáčková