Zahradní slavnost a rozloučení s absolventy

Krásné šaty děvčat a bílé košile chlapců, spousta lákavého občerstvení většinou vlastní výroby nebo z kuchyně maminek či babiček, připravené závěrečné projevy, dárky pro učitele…to byla ve čtvrtek 29. 6. atmosféra před tradiční zahradní slavností, kdy se učitelský sbor loučí s deváťáky, kteří opouštějí školu jako její absolventi. Letos bylo vše nejen krásně připravené, ale také se to pod vedením třídních učitelek (9.A Mgr. Kovaříková a 9.B Mgr. Erbenová) krásně povedlo a letošní deváťáci si zaslouží nejen poděkování, ale i obdiv. Jediné, co nevyšlo, bylo počasí, kdy průtrže mračen nedovolily, aby slavnost proběhla jako obvykle na zahradě školy. Ale i ve třetím patře a v pracovně chemie to bylo dostatečně důstojné a především velmi milé. V pátek už nám nezbylo než předat absolventkám a absolventům naší školy za přítomnosti patrona školy pana Šmicera a hokejisty Jana Nováka vysvědčení, krásné knížky o českých reprezentantech na OH, ošerpovat je a rozloučit se. Přejeme vám jen to nejlepší…

Jana Churáčková, ředitelka školy