První zvonění

V pátek 8. září jsme během hlavní přestávky symbolicky přivítali naše prvňáčky a děti přípravné třídy Žabičky. Tentokrát se zvonek rozezněl jen pro ně a jejich nejstarší spolužáci z osmých a devátých tříd, kteří jim teď pomáhají např. ráno u šatních skříněk, je provedli špalírem ostatních spolužáků celou školou. Přejeme samé příjemné školní dny!
Žáci osmých a devátých tříd pomáhají našim prvňáčkům s orientací v budově školy a doprovázejí je, když je potřeba. Za to jim patří upřímné poděkování.

Jana Churáčková, ředitelka školy