Dotazníkové šetření

Vážení rodiče našich žákyň a žáků 1. – 5. tříd, na třídních schůzkách jste obdrželi dotazník – děkujeme všem, kteří pomohli svým dětem při vyplňování dotazníku, ať už v jeho tištěné či elektronické podobě. Výsledky zpracujeme a o výsledcích šetření vás budeme informovat.