Výlet do Legolandu

Vychovatelky a vychovatelé školní družiny rozdají dětem, které mají v prodlouženém termínu zaplaceno,  informační pokyny s návratkou – prosíme o odevzdání  nejpozději do 16. 5. 2018.