Adaptační kurz prvních tříd

Za zúčastněné prvňáčky, jejich rodiče a svým jménem děkuji paní učitelkám a vychovatelkám za realizaci adaptačního kurzu pro naše prvňáčky.

Jana Churáčková, ředitelka školy