Aktuální šetření

Aktuální šetření:
Ve školním roce 2016/2017 proběhla opět různá autoevaluační a evaluační šetření, jejichž závěry jsou k dispozici u ředitelky školy. Nejobsáhlejší šetření bylo šetření SCIO „Klima školy“, jehož výsledky budou rodičům představeny před třídní schůzkou dne 27. 9. 2017 v 16 hodin (třídní schůzka začíná v 17 hodin) a o nichž budeme diskutovat na první rodičovské kavárně 3. 10. 2017. Doufáme, že účast v kavárně bude hojná – dosavadní ne příliš velký zájem byl také předmětem jednoho z našich šetření:
RK – vyjádření k zájmu rodičů
Dřívější šetření:

Výsledky externího evaluačního šetření Kalibro „Škola a já“ (jaro 2016)

výsledky Kalibro 2016 web

Výsledky šetření: názor rodičů na rodičovské  kavárny(duben 2016)

Dotazník Názor rodičů na rodičovské kavárny

Výsledky šetření (žáci a jejich rodiče) duben 2015

vyhodnocení

Výsledky dotazníkového šetřeníˇ(žáci) květen 2014:

Výsledky – informace pro žáky a pro rodiče

Dotazník žáci 13-14

 Výsledky on – line dotazníkového šetření (zákonní zástupci žáků) duben 2014:

Vyhodnocení dotazníku pro rodiče

 V únoru 2013 proběhlo šetření v rámci inovace projektu Zdravá škola (žáci, rodiče, učitelé). S jeho výsledky se můžete seznámit – jsou shrnuty v aktualizovaném projektu (Informace – Dokumenty školy)

Výsledky dotazníkového šetření (žáci a jejich rodiče) ve školním roce 2012/2013:

 výsledky šetření 12-13