Dokumenty školy :

Certifikáty

certifikaty

Školní řád 2016 / 2017

ŠKOLNÍ ŘÁD

Školní řád vychází z Úmluvy o právech dítěte, ze školského zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 48/2005 Sb., Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání (RVP) a školního vzdělávacího programu ZŠ Eden v platných zněních.

Školní řád doplňují řády pro odborné učebny a školní hřiště.

školní řád def. 2016-2017

Školní vzdělávací program ZŠ Eden

Školní vzdělávací program ZŠ Eden je zásadní dokument školy, který je každoročně revidován a následně aktualizován.

SVzdP pro 16-17 def SVzdP pro SD

Plán ICT 2016_2017

ict-2016-2017

Řád školní družiny

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Práce školní družiny na ZŠ Eden je určována zvláštními požadavky a pravidly pedagogiky „volného času“. Školní družina je speciálním zařízením, kde se mohou děti mladšího školního věku aktivně seznámit s širokou škálou aktivit, s jejich obsahem a formami. Jedná se o zcela samostatnou a specifickou oblast, jejímž cílem je doplňovat poznání žáků prvních až pátých tříd ve výchovně vzdělávací činnosti. Vzdělávací program školní družiny je zveřejněn na webových stránkách školy.

řád ŠD 16-17

 

Plán EVVO

plan_evvo_2016-2017

Preventivní program

pp-2016-17

Projekt Zdravá škola

ZŠ Eden je od roku 2009 zapojena do sítě škol podporujících zdraví. Program „Zdravá škola“ je založen na třech základních pilířích:

  • pohoda prostředí (materiálního, sociálního, organizačního)
  • smysluplné učení
  • otevřené partnerství.

Do programu jsme se zapojili proto, že nás jeho principy oslovily a že jej považujeme za důležitý nástroj pro kvalitní práci školy. Každoročně aktualizujeme prováděcí plán, projekt jsme již dvakrát obhájili, naposled v listopadu 2016 na období následujících čtyř let.

projekt-zs-eden-zdrava-skola-iii-rozprac-2 provadeci-plan-2016-17

https://www.unicef.cz/odkazove_zdroje_textove_materialy/prava_deti/umluva_o_pravech_ditete-plne_zneni.pdf

Poskytování informací

Směrnice ředitelky školy k poskytování informací týkajících se činnosti školy a klíč k ochraně osobních údajů jsou na vyžádání u vedení školy.

Informovaný souhlas

Vážení rodiče,

v rámci správního řízení při přijetí či přestupu Vašeho dítěte podepisujete následující informovaný souhlas: Rozbal text »

StudentBlog theme is brought to you by Quasargaming.com online slot games such as Plenty on twenty, Fruits and sevens and Columbus deluxe.