Novinky :

Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2018/2019

Vážení rodiče, děkujeme za důvěru, kterou jste nám projevili tím, že jste podali žádost o přijetí svého dítěte na naši školu. Je nám líto, že jsme nemohli vyhovět všem zájemcům o vzdělávání v naší škole. 

Rozhodnutí zápis 18-19

Starší žákyně ovládly Prahu

Naše starší žákyně dosáhly dalšího neuvěřitelného vítězství. Staly se vítězkami celopražského finále v kopané a  postupují  na kvalifikaci o postup na republiku. Kvalifikace se hraje 16.5. v Praze. Děkuji za vzornou reprezentaci naší školy.

Barbara Hůlová, učitelka TV

Den veselých hlaviček

Ve středu 18.4.2018 se uskutečnil na naší škole „ Den veselých hlaviček“.
Děkujeme všem žákům a učitelům, kteří se do akce pořádané Školním parlamentem zapojili.

Školní parlament

a

V rámci projektu „Republika“ vznikne kuchařka

Dne 12. 4. 2018 navštívili třídu 8. B pan Roman Vaněk a jeho manželka Jana. Během téměř hodiny seznámili děti s tím, jak vzniká kuchařka a co vše je potřeba při přípravě kuchařky dodržet. Přednáška byla velmi poutavá a dětem se líbila. Typická reakce po odchodu pana Vaňka byla: „To je frajer!“. Chtěl bych tímto poděkovat manželům Vaňkovým za ochotu nás se vznikem kuchařky seznámit a také za jejich velmi vstřícný přístup. Třída 8. B bude v rámci projektu Republika připravovat kuchařku První republiky a manželé Vaňkovi nám přislíbili pomoc při jejím zpracování.

Tomáš Pinkr, třídní učitel 8. B

Pythagoriáda na ZŠ Eden

Dne 12.4.2018 se na naší škole konalo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Zúčastnilo se 34 žáků z 5.- 8. ročníků. Úspěšnými řešiteli, kteří postupují do obvodního kola, se stali žáci, kteří získali 10 a více bodů z 15 možných. Všem žákům, kteří se soutěže zúčastnili, blahopřejeme a děkujeme za vynaloženou snahu při řešení obtížných úkolů.

Helena Kofroňová – učitelka matematiky

Živá knihovna

V pondělí 9. 4. 2018 měli žáci devátých ročníků možnost setkat se s „živými knihami“. „Živá knihovna“ je metoda, která nám umožňuje seznámit se s příběhy lidí, kteří se něčím odlišují. A tak jsme měli jedinečnou šanci popovídat si v malých skupinkách s bývalou narkomankou, tělesně postiženou dívkou, ženou s Parkinsonovou chorobou, Češkou konvertující k islámu a bývalým bezdomovcem. Životní příběhy našich hostů byly velmi silné a autentické. Doufáme, že přispěly alespoň k zamyšlení nad různými životními situacemi a s nimi zcela odlišnými životními hodnotami.

Barbara Hůlová, metodik prevence

Návštěva zvířátek

Ve středu 4. 4. nás v 1. A a 1. C navštívila živá zvířata. S ošetřovatelem si děti nejprve zopakovaly, jak se k zvířatům mají chovat, aby se jim u nás líbilo. Pak následovalo představení a povídání o morčeti, pískomilech, nosorožíkovi, chameleonovi, ježku bílém, strašilce, činčile a o užovce červené. Děti si je mohly prohlédnout i pohladit nebo pochovat a dozvěděly se o nich spoustu zajímavých informací.

Veronika Doležalová, třídní učitelka 1. C

Republikové finále mladších žáků ve florbale

Ve dnech 4. a 5. dubna se konalo republikové finále ve florbale mladších žáků v Uherském Brodu. Ve skupině jsme se umístili na 1. místě, kde jsme porazili 2:1 Znojmo a remizovali 6:6 s Plzní. Bohužel se nám v semifinále nepodařilo pokořit domácí tým Uherský Brod a na nájezdy jsme prohráli. O 3. místo jsme prohráli 3:0 se Znojmem. Poděkování patří všem hráčům za předvedené výkony a reprezentaci školy. Sice jsme “ jen” 4. nejlepší florbalový tým z celé republiky, ale bez jediného florbalisty.

Daniel Abrhám a Michael Jelínek, vedoucí týmu

„Jsme kreativní, jééé!“

Tímto pokřikem se v naší škole vítali žáci 1.A, 3.A a 4.A při spolupráci s umělkyněmi v rámci projektu Kreativní partnerství Praha. Během půlročních bloků vytvořily třídy ve vyučování vlastní projekty. Děti se ve vybraných předmětech učily školní látku za přítomnosti umělkyň – malířky Kristýny Šraierové a tanečnice  Lucie Charouzové. Spolupráci učitelek a umělkyň koordinovala konzultantka kreativity Lucie Vojtíšková. Prezentace projektů proběhla ve čtvrtek 22. března 2018 v prostorách Galerie Deset na Čechově náměstí ve Vršovicích.  K vidění byly tři různé umělecké výstupy, které jsou výsledky dlouhé cesty učení formou tvořivých aktivit. Rozbal text »

Finále Prahy v basketbalu starších žákyň

Naše starší žákyně dosáhly obrovského úspěchu a po velmi bojovném výkonu obsadily 3. místo.
Všem hráčkám děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Barbara Hůlová, učitelka TV

a

 

Prvňáčkové poznávají Velkou Británii

I naši prvňáčkové se šli podívat na akci “ Zažijte Velkou Británii “ na Malostranské náměstí. Již dopředu věděli, co je čeká, jelikož v hodině anglického jazyka si povídali o Londýně, červené telefonní budce, sukni zvané kilt, golfu i hodinové věži Big Ben. Přímo na náměstí si mohli vyzkoušet zahrát golf a podívali se do patrového, červeného autobusu. Den se jim moc líbil i proto, že si odnesli plné baťůžky reklamních předmětů z Londýna.

 Marcela Ritterová, třídní učitelka 1.B

Britské dny

V pátek 23. března jsme navštívili již druhý ročník Britských dnů, které organizuje velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Žáci všech 6. tříd, 7. B a obou devátých ročníků se setkali nejen s rodilými mluvčími, ale i s typickými anglickými výrobky. Někteří na vlastní kůži vyzkoušeli pálivé chilli, ochutnali octové brambůrky a nevynechali ani slavný double decker. Nejvytrvalejší z nás vystáli dlouhou frontu na vynikající tradiční britské jídlo, fish and chips. Kromě poslechu populárních písní jsme nevynechali ani zkoušku minigolfu. Celý den nás sice provázelo anglické počasí, ale dobrou náladu nám rozhodně nezkazilo.

Za tým anglického jazyka – Petra Erbenová

Rodičovská kavárna na ZŠ Eden

Dne 13. března 2018 se konala již třetí Rodičovská kavárna letošního školního roku. V příjemném prostředí, které vytvořili členové pracovního týmu Člověk a společnost, seznámila paní ředitelka zájemce s projektem Republika, který vyvrcholí na konci letošního října. Debatovalo se také o možnosti projektu, který by našim žákům přiblížil tajemný svět archeologie. Celé setkání se neslo v příjemné atmosféře.

Vladimír Marek, vedoucí PT Člověk a společnost

Jarní jarmark a třídní schůzky

Vážení rodiče a přátelé naší školy, děkujeme Vám za účast na JARNÍM JARMARKU, kdy jste si přišli prohlédnout výtvory našich žáků, ocenit jejich snahu a také pomoci naplnit třídní kasičky při prodeji výrobků. Všem pedagogům a žákům školy patří poděkování za pěkně připravenou akci. 

vedení školy

Dotazníkové šetření

Vážení rodiče našich žákyň a žáků 1. – 5. tříd, na třídních schůzkách jste obdrželi dotazník – děkujeme všem, kteří pomohli svým dětem při vyplňování dotazníku, ať už v jeho tištěné či elektronické podobě. Výsledky zpracujeme a o výsledcích šetření vás budeme informovat.