Projekty :

Projekt Zdravá škola

ZŠ Eden je od roku 2009 zapojena do sítě škol podporujících zdraví. Program „Zdravá škola“ je založen na třech základních pilířích:

  • pohoda prostředí (materiálního, sociálního, organizačního)
  • smysluplné učení
  • otevřené partnerství.

Do programu jsme se zapojili proto, že nás jeho principy oslovily a že jej považujeme za důležitý nástroj pro kvalitní práci školy. Každoročně aktualizujeme prováděcí plán, projekt jsme již dvakrát obhájili, naposled v listopadu 2016 na období následujících čtyř let.

projekt-zs-eden-zdrava-skola-iii-rozprac-2 prováděcí plán 2017-18

Učitel naživo

Učitel naživo je projekt, kdy studenti absolvují pod vedením svých provádějících učitelů intenzivní pedagogickou praxi na vybraných pražských školách, kde se pracuje inovativními metodami. Praxe jde ruku v ruce s výcvikem vedeným špičkovými českými kapacitami v oblasti vzdělávání. Tréninkovou školou je ve školním roce 2017/2018 i naše škola, provádějícími učitelkami PhDr. Ivana Machová a Mgr. Petra Erbenová.

https://www.ucitelnazivo.cz/

Personální podpora v ZŠ Eden

projekt plakát

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem Personální podpora v ZŠ Eden, s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0004200. Dotace je čerpána od 1. 1. 2017 na platy školního speciálního pedagoga a školního psychologa a na vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti matematická gramotnost. Cílem dotace je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Kreativita ve vzdělávání

Program Kreativní partnerství spočívá v nastavení systému spolupráce učitelů s umělci na přípravě a realizaci výuky ve třídě. Umělci a umělkyně společně s pedagogy vytváří kreativní koncept pro výuku vybraného předmětu i školní látky a ve spolupráci výuku realizují. Děti se tak učí vybraný předmět/y za využití uměleckých metod a ve spolupráci s profesionálem z vybrané umělecké oblasti. V následujících letech budeme program realizovat ve dvou třídách – ve 2.A a ve 3.A.

https://www.youtube.com/watch?v=8aGmJWCFUvA

https://www.youtube.com/watch?v=-YYpCD_pxeY

Masáže děti dětem

masaze-info osvedceni

 

Rodičovské kavárny

Vážení rodiče, myslíme si, že komunikace školy a rodiny je velice důležitá, že na ní někdy není dost času a že se pak omezuje jen na nezbytné informace. Proto od roku 2014/2015 pořádáme tzv. rodičovské kavárny. Kavárna bývá – a přesvědčili jsme se, že tomu tak opravdu je – místem zajímavých rozhovorů a vzájemného předávání informací či názorů v příjemné atmosféře. Býváme však překvapeni, že možnosti popovídat v kavárně využívá jen málo rodičů.  Proto jsme se prostřednictvím on-line šetření na rodiče na jaře 2016 obrátili, abychom zjistili, jaký je jejich názor na rodičovské kavárny. Výsledky tohoto šetření jsou uvedeny v příloze.

Ve školním roce 2015/2016 se těšíme na setkání v rodičovské kavárně 16. 11. 2016, 18. 1. 2017 a 19. 4.  2017 vždy od 16 hodin ve sborovně v prvním patře školy. Účastnit se může kdokoliv z rodičů či prarodičů, kdo má o setkání zájem. Bude připravena káva, několik druhů čaje, sušenky, zákusky…

Těšíme se na setkávání!

Dotazník Názor rodičů na rodičovské kavárny

Absolventské práce

Absolventské práce ve školním roce 2016/2017 se odevzdávají 17. 5. 2017.

AP-vysvětlení na web Jak postupovat při tvorbě Absolventsé práce format ap_2015

Hejného metoda

Hejného metoda je způsob výuky matematiky. Metoda je založena na respektování 12 základních principů, které skládá do uceleného konceptu tak, aby dítě objevovalo matematiku samo a s radostí. Vychází ze 40 let experimentů a prakticky využívá historické poznatky, které se v dějinách matematiky objevují od starověkého Egypta až do dnešních dnů. 12 klíčových principů:
BUDOVÁNÍ SCHÉMAT – DÍTĚ VÍ I TO, CO JSME HO NEUČILI
PRÁCE V PROSTŘEDÍCH – UČÍME SE OPAKOVANOU NÁVŠTĚVOU
PROLÍNÁNÍ TÉMAT – MATEMATICKÉ ZÁKONITOSTI NEIZOLUJEME
ROZVOJ OSOBNOSTI – PODPORUJEME SAMOSTATNÉ UVAŽOVÁNÍ DĚTÍ
SKUTEČNÁ MOTIVACE – KDYŽ „NEVÍM“ A „CHCI VĚDĚT“
REÁLNÉ ZKUŠENOSTI – STAVÍME NA VLASTNÍCH ZÁŽITCÍCH DÍTĚTE
RADOST Z MATEMATIKY – VÝRAZNĚ POMÁHÁ PŘI DALŠÍ VÝUCE
VLASTNÍ POZNATEK- MÁ VĚTŠÍ VÁHU NEŽ TEN PŘEVZATÝ
ROLE UČITELE – PRŮVODCE A MODERÁTOR DISKUSÍ
PRÁCE S CHYBOU – PŘEDCHÁZÍME U DĚTÍ ZBYTEČNÉMU STRACHU
PŘIMĚŘENÉ VÝZVY – PRO KAŽDÉ DÍTĚ ZVLÁŠŤ PODLE JEHO ÚROVNĚ
PODPORA SPOLUPRÁCE.

Comenia Script

Comenia Script je praktické psací písmo pro děti, které je jednoduché, moderní a současné. Má sloužit jako základní psací tvar, který bude obohacen o individuální tendence každého písaře, který si písmo přizpůsobí. Comenia Script zohledňuje psaní i dysgrafikům a levákům. Autorkou písma a doprovodných didaktických materiálů Comenia Script je Radana Lencová.  Od září 2010 bylo písmo Comenia Script pilotně ověřováno Ministerstvem školství ČR na 33 základních školách v celé České republice. Jednou z  těchto 33 škol byla i naše škola.

Rozbal text »

Run and Help

Jedná se o charitativní projekt, kdy výtěžek projektu – „vyběhané“ peníze – věnuje třída na konkrétní charitativní činnost, kterou si vybere. Každý žák, který se chce běhu zúčastnit, má za úkol před začátkem akce získat sponzora. Sponzor může být například z řad rodičů či známých. Odvážní mohou oslovit i menší či větší firmy. Pokud za každé uběhnuté kolečko získá dítě od sponzora např. 20 Kč a uběhne 10 koleček, dostane 200 Kč. Zúčastnit se samozřejmě mohou i učitelé nebo sami rodiče.

Ovoce do škol

Spolupracujeme s firmou, která jednou týdně přiváží do školy pro všechny žáky prvního stupně ovocné produkty, které paní učitelky rozdávají dětem. Služba je bezplatná (dotace EU).

ovoce

Etická škola

ZŠ Eden získala pro rok 2013 finanční prostředky z rozvojového programu MŠMT „Podpora implementace etické výuky do vzdělávání v základních školách  a nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2013“ na svůj projekt „Výchovný styl na ZŠ Eden“. Projekt stále probíhá.

 

 

Rozbal text »

Postoj školy vůči šikaně

Vážení rodiče,

tím, že nám svěřujete své děti, které v naší škole vzděláváme a s jejichž výchovou Vám pomáháme, nám projevujete svou důvěru. Této Vaší důvěry si vážíme. Snažíme se ve škole vytvořit bezpečné prostředí, nicméně ani ta nejlepší škola není zcela imunní proti výskytu šikanování.

Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. S tímto záměrem máme svůj program proti šikanování. Jeho důležitou součástí je spolupráce nás pedagogů s Vámi – rodiči. Prosíme Vás proto o pomoc. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte (na třídního učitele, školního metodika prevence či ředitele školy). Vaši informaci budeme brát velmi vážně a situaci budeme odborně a bezpečně řešit.

Jana Churáčková, ředitelka ZŠ Eden

Rainbow of cultures

Naše škola získala grant v programu Comenius, pro multilaterální partnerství škol. Jeho cílem bylo prohlubovat evropský rozměr vzdělávání prostřednictvím podpory společných aktivit v rámci spolupráce mezi školami v Evropě. Náš projekt měl název „Rainbow of cultures“.

a

a

a

projekt-comenius Rozbal text »

Sexuální výchova

Vážení rodiče,

v souvislosti s diskuzemi, které na téma sexuální výchovy probíhají, považuji za nutné vysvětlit, jakým způsobem přistupujeme k sexuální výchově a jak je sexuální výchova realizována v naší škole.

Vycházíme z definice sexuální výchovy tak, jak ji definuje řada autorů: sexuální výchovu tvoří všechno, co přispívá k výchově celistvé osobnosti schopné poznávat a chápat sociální, mravní, psychologické a fyziologické zvláštnosti jedinců, a díky tomu formovat optimálně mezilidské vztahy s lidmi stejného i i opačného pohlaví.

Rozbal text »

StudentBlog theme is brought to you by Quasargaming.com online slot games such as Plenty on twenty, Fruits and sevens and Columbus deluxe.