Informace

Organizace školního roku 2016/2017 :

Začátek školního roku: 1.9.2016 (v 7,55 před školou; pro prvňáčky a Žabičky v 8,15)

Adaptační kurz 6. třídy: 12. – 14. 9. 2016

1. třídní schůzka informativní: středa 21.9.2016 v 17 hod.

Ředitelské volno v pátek 7. 10. 2016 (volby)

Podzimní prázdniny: středa 26. a čtvrtek 27. 10. 2016

Zahájení programu „Do první třídy s úsměvem“ (listopad, leden, únor, březen)

Škola v přírodě Horský hotel Černá hora 5. – 12. 11. 2016

2. třídní schůzka jako tripartitní setkání – listopad 2015

1. rodičovská kavárna středa 16. 11. 2016 v 17 hod.

Ředitelské volno v pátek 18. 11. 2016 (ve škole probíhá konference „Učíme se navzájem“)

Besídky pro rodiče žáků 1. st. – druhá polovina prosince 2016 (upřesnění bude na webových stránkách tříd)

Vánoční prázdniny: od pátku 23.12.2016 do pondělí 2. 1. 2017 včetně

Lyžařský kurz Horský hotel Černá hora – Krkonoše: sobota 7. 1. 2017 – pátek 13. 1. 2017

3. třídní schůzka: středa 18. 1. 2017 v 17 hod. – jen pro rodiče žáků 9. tříd

2. rodičovská kavárna středa 18. 1. 2017 v 17 hod.

Vydání vysvědčení za 1. pololetí: úterý 31. 1. 2017

Pololetní prázdniny: pátek 3. 2. 2017

Jarní prázdniny: 6. – 10. 2. 2017

4. třídní schůzka: středa 29. 3. 2017 v 17 hod. (po jarním jarmarku od 16hod.)

Zápis do prvních tříd: úterý 4. a středa 5. 4. 2017 od 14 do 18 hod.

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 13. 4. 2017 (pátek 14. 4. státní svátek – Velký pátek)

3. rodičovská kavárna středa 19. 4. 2017 v 17 hod.

19. 4. 2017: dopoledne den otevřených dveří; v 16 hod.  schůzka pro rodiče – zájemce o přestup žáků

Škola v přírodě Horský hotel Černá hora – Krkonoše: pátek 26.5.  – pátek 2. 6. 2017

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků: 14. 6. 2017 v 16hod.

Obhajoby absolventských prací – polovina června 2017 (bude upřesněno)

Ukončení školního roku 2016/2017: pátek 30. 6. 2017

Konzultace s rodiči:

Konzultace rodičů s výchovnou poradkyní, s kterýmkoli členem vedení a pedagogického sboru školy je možná po předchozí (telefonické, emailové)  dohodě. Rádi si na Vás uděláme čas.

Pojištění žáků :

Žáci jsou pojištěni proti úrazu ve škole a při školních činnostech (výlety, ŠVP, LVVZ,..) mimo školu a proti ztrátám věcí uložených na místo tomu určené. Podrobnosti sdělí pí. Skřivanová, hospodářka školy.

Omlouvání nepřítomnosti žáka na vyučování:

Nejpozději do 3 dnů od začátku absence žáka emailem, SMS… třídnímu učiteli/třídní učitelce či telefonicky ( 267 310 674)

Každá nepřítomnost žáka ve škole musí být omluvena v žákovské knížce  buď zákonným zástupcem nebo lékařem do 3 dnů po příchodu žáka do školy.

Uvolňování žáka z vyučování:

  • na 1 až 2 dny na písemnou žádost rodičů uvolňuje třídní učitel
  • na 3 a více dnů na základě písemné žádosti rodičů a souhlasu třídního učitele uvolňuje ředitelka školy
  • v době vyučování může být žák uvolňen (např. k návštěvě lékaře) po předchozí písemné omluvě, jinak pouze v doprovodu zákonného zástupce.

Provoz školní družiny:

Příspěvek na provoz ŠD stanovený MÚ Praha 10 činí 1500 Kč za pololetí (platí se pololetně). Platbu poukažte na č.ú. u Komerční banky 7399390267/0100, konst. symbol 308, variabilní symbol = číslo přidělí vedoucí ŠD Dana Novotná.

Školní jídelna:

Od 1.8.2004 je školní jídelna vyřazena ze sítě škol a patří k organizaci Školní jídelna, U Roháčových kasáren 1381/19, Praha 10. Veškeré informace na www.sjp10.cz nebo na tel. čísle 272733776

Poděkování sponzorům školy:

Rádi bychom poděkovali všem rodičům a přátelům školy, kteří pomohli v loňském školním roce jak sponzorskou činností finanční, tak účastí na školních akcích a prací pro školu.

Výzva pro rodiče:

Kdo z rodičů by mohl a chtěl vést nějaký zájmový kroužek buď pro třídu, kam chodí jeho dítě, nebo všeobecně pro zájemce z celé školy, bude velmi uvítán a škola se mu bude snažit, v rámci svých možností, vytvořit optimální podmínky pro práci.

Škola a zvláště její žáci velmi ocení sponzorskou činnost rodičů a přátel školy.

Rodiče mají možnost spolupracovat se Školskou radou a jejím prostřednictvím řešit své návrhy na zlepšení provozu školy či případné problémy.

Zvonění:

od: do: přestávka:
1. hodina 8:00 8:45 8:45 – 8:55
2. hodina 8:55 9:40 9:40 – 10:00
3. hodina 10:00 10:45 10:45 – 10:55
4.hodina 10:55 11:40 11:40 – 11:50
5. hodina 11:50 12:35 12:35 – 12:45
6. hodina 12:45 13:30 13:30 – 13:45
7. hodina 13:45 14:30 14:30 – 14:40
8. hodina 14:40 15:25 15:25 – 15:35
9. hodina 15:35 16:20

Škola si vyhrazuje právo na změny údajů v průběhu roku způsobené personálními a technickými změnami na škole.

StudentBlog theme is brought to you by Quasargaming.com online slot games such as Plenty on twenty, Fruits and sevens and Columbus deluxe.