Školní parlament

Žákovská rada vznikla v září 2002. Každá třída má v žákovské radě svého zástupce. Jeho úkolem je zaznamenávat a předávat spolužákům své třídy informace, které získává na schůzkách s vedením školy. Tyto schůzky se konají podle potřeby, obvykle dvakrát za měsíc.

Stejně důležitým úkolem každého člena žákovské rady je ale opačná cesta informací – od spolužáků k vedení. Týká se různých problémů, připomínek, ale i námětů a nápadů, které je potřeba řešit ve spolupráci s vedením školy. Existence žákovské rady je důležitá pro žáky i pro vedení školy zvláště při takových akcích jako je Srdíčkový den, soutěž ve sběru starého papíru nebo třídenní projektové vyučování…

Ve školním roce 2012/2013 změnila Žákovská rada název na „Školní parlament„. Nejde o pouhou změnu názvu, ale o vyšší úroveň zapojení žáků do života školy.

doc00152320151218092331

Parlamentáři ve školním roce 2017-2018

Předsedkyně školního parlamentu: Markéta Kavková, 9. B a Eliška Urbancová, 8.A

Parlament můžete kontaktovat osobně nebo prostřednictvím schránky parlamentu (vedle schránky důvěry v přízemí u schodiště)

ŠKOLNÍ PARLAMENT 2017 – 18

Zápisy ze školního roku 2017-2018

Květen 2018 Duben 2018 Leden 2018 Listopad 2017 Říjen 2017 Zářijový parlament

Zápisy ze školního roku 2016/2017

školní parlament- zápis ze dne 13 školní parlament- zápis ze dne 16.5.2017 školní parlament- zápis ze dne 25 školní parlament- zápis ze dne 28.03. 2017 (1) školní parlament- zápis ze dne 28. 02. 2017 školní parlament 24.01.17 skolni-parlament-zapis-ze-dne-20 skolni-parlament-22-11-16 skolni-parlament26-10 skolni-parlament-20-9-16