Prvňáčci

Vážení rodiče,
výběr školy pro dceru nebo syna je jistě velmi důležitým rozhodnutím. Proto jsme připraveni poskytnout vám informace, které ke svému rozhodnutí potřebujete:
– Opět budeme pořádat program „Do první třídy s úsměvem“, kde se děti během čtyř setkání seznámí se školou a se způsobem práce v první třídě, aby překonaly případné obavy, a kde se rodiče dozví potřebné informace; setkávání bude ve dnech 8. 11. 2017, 24. 1. 2018, 21. 2. 2018 a 14. 3. 2017 vždy v 16 hodin -program setkání je zveřejněn níže.
– Na Den otevřených dveří můžete přijít 21.3. 2017 během dopoledne – je to den, kdy navíc vrcholí přípravy na odpolední Jarmark, na který jste od 16 hod. samozřejmě také zváni. Návštěva školy je ale možná po dohodě s vedením školy i v jiných dnech. Můžete se samozřejmě zúčastnit i Rodičovských kaváren ( 3. 10., 2017, 16. 1., 13. 3. a 15. 5. 2018)
– Jsou-li vaše děti z okolních MŠ, pravděpodobně k nám v doprovodu paní učitelek přijdou na návštěvu.
– Naše webové stránky poskytují mnoho informací o škole, níže naleznete ještě další informace.
– Zápis do prvních tříd proběhne ve středu 4. a ve čtvrtek 5. dubna 2018 a budeme se opět snažit, aby byl pro děti a jejich rodiče příjemnou a slavnostní událostí. Z toho důvodu také uvažujeme o elektronické registraci přesného termínu, abychom vás vyvarovali zbytečného dlouhého čekání.
– V případě vašeho rozhodnutí se budeme snažit vyhovět, musíme však respektovat zákonná kritéria pro přijímání žáků do první třídy – přednost mají děti ze spádové oblasti školy.
Jana Churáčková, ředitelka školy

SPÁDOVÉ OBLASTI ZŠ EDEN Do první třídy s úsměvem 2017 web kritéria pro přijetí masaze-info Jak učíme v prvních třídách O-matematice-prof.-Hejného O písmu Comenia Script Vzkazy rodičům od dětí Co by měl umět prvňáček Potřeby pro-prvňáky 2017-18 Pomůcky pro přípravnou třídu přihláška
StudentBlog theme is brought to you by Quasargaming.com online slot games such as Plenty on twenty, Fruits and sevens and Columbus deluxe.