vzdělání: Univerzita Palackého Olomouc, obor TV a učitelství výchovy ke zdraví

praxe: učitel na 2.stupni ZŠ Komenského Nový Jičín, ZŠ Londýnská a ZŠ Eden

zájmy: sport, zdravý životní styl, osobnostní rozvoj

kontakt: adam@zseden.cz, tel.267310674 linka 210