Vzdělání: PdF UHK  TVIZT, Koordinátor ICT

Praxe: ZŠ T. G. Masaryka v Kutné Hoře, učitel 2. st. na ZŠ Eden

Zájmy: fotbal, florbal, atletika

Kontakt jelinek@zseden.cz, tel.267310674 linka 210

Bojuj za to, čemu věříš.