vzdělání: učitelství pro 1. stupeň ZŠ na PedF UK se zaměřením na dramatickou výchovu a výchovu ke zdraví

praxe: učitelka 1. st. na ZŠ Mendíků a na ZŠ Eden

zájmy: turistika, běh, příroda, čtení, kultura, seberozvoj

kontakt: smidova@zseden.cz, tel.267310674 linka 224