Vzdělání: učitelství 1. stupně ZŠ na PedF UK, HTF VŠMU

Praxe: učitelka na ZUŠ, učitelka 1. stupně na ZŠ Brigádníků, na ZŠ Eden

Záliby: jóga, turistika, lyžování, hudba, rodina 

Kontakt: dolezalova@zseden.cz, tel. 267310674 linka 224