vzdělání: Ped. fakulta University J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, učitelství pro 1. st., specializace na VV

praxe: učitelka na 1. stupni

zájmy: cestování, kultura, turistika, malování, četba, rodina

kontakt: foltova@zseden.cz, tel.267310674 linka 211