vzdělání: VOŠ všeobecná sestra, Speciální pedagogika na UK, DSW – Speciální pedagogika, Pedagogika předškolního věku, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

praxe: speciální pedagog ve speciální třídě MŠ – příprava předškoláků, příprava předškoláků v grafomotorickém programu Maxík, dobrovolník v nízkoprahovém centru, práce s hyperaktivními dětmi, příprava na školu

zájmy: dobrovolnictví – práce s dětmi, joga, zahradničení, turistika, houbaření, kreativní tvoření

kontakt: machova@zseden.cz, tel.267310674 linka 218