vzdělání: Pedf UK, obor český jazyk a francouzský jazyk

praxe: lektorka FJ a AJ, učitelka 2. st. na ZŠ Eden, od šk. roku 2022/2023 zástupkyně pro 1. stupeň

zájmy: literatura, historie, (cyklo)turistika, letní tábory

kontakt: cerna@zseden.cz, tel.: 267310674 linka 205