vzdělání: katedra pedagogiky  FF UK (získ. titul PhDr.), výchovné poradenství PedF UK, školský management (získ. titul Bc.). Od roku 2015 členka Asociace ředitelů základních škol.

kontakt: churackova@zseden.cz, tel.272738443

Jde mi o to, aby od nás po devíti letech školní docházky odcházeli absolventi, kteří jsou na dobré cestě stát se zdravě sebevědomými, respektujícími a odpovědnými osobnostmi.