Učíme se učit

INFORMACE O PROJEKTU „UČÍME SE UČIT SE“, KTERÝ BYL REALIZOVÁN VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

Cílem projektu bylo nabídnout pomoc žákům, kteří mají problémy s učením – věnují učení dostatek času, ale výsledky ve škole tomu neodpovídají.

Jednotlivé etapy projektu: projektový tým, složený ze šesti pedagogů (včetně speciální pedagožky a školní psycholožky):

 1. požádal o spolupráci kolegy – všechny třídní učitele, vysvětlil jim cíl a smysl projektu
 2. předal třídním učitelům materiály, které na hodinách etické výchovy motivovaly děti k zamyšlení, zda jejich způsob přípravy do školy odpovídá jejich školní úspěšnosti a pokud nikoli, proč tomu tak je
 3. třídní učitelé na hodině etické výchovy pracovali se svými žáky podle těchto daných instrukcí
 4. cíl a smysl projektu byl rodičům představen na třídní schůzce, prostřednictvím upozornění v žákovské knížce a na webových stránkách školy
 5. členové projektového týmu opakovaně obešli jednotlivé třídy a nabídli žákům možnost konzultace
 6. členové projektového týmu spolupracovali s některými žáky
 7. členové projektového týmu se pravidelně scházeli a vyměňovali si zkušenosti

Projekt přinesl tato zjištění:

 1. projektem podpořených žáků bylo relativně málo; předpokládali jsme větší zájem
 2. mnohdy jsou příčinou školní neúspěšnosti nedostatky ve školní přípravě z hlediska času a pravidelnosti, nikoli nevhodná strategie učení
 3. projekt „Učíme se učit se“ bude v dalších letech součástí školního vzdělávacího programu ve 4. a 5. třídách
 4. při realizaci tohoto projektu budou třídní učitelky 4. a 5. tříd spolupracovat se školní psycholožkou a speciální pedagožkou
 5. rodiče budou o způsobech učení informováni prostřednictvím webových stránek školy

Jana Churáčková, květen 2012