Etickou výchovu považujeme za významný předmět v rámci osobnostního rozvoje žáků a za jednu z možností prevence rizikového chování. Všechny třídy 4. – 9. ročníku se každé pondělí ráno v rámci etické výchovy věnují tématům, daným školním vzdělávacím programem, ale tato hodina poskytuje i cenný prostor pro prevenci či včasné řešení případných problémů ve třídě.

V roce 2013 jsme z rozvojového programu MŠMT “Podpora implementace etické výuky do vzdělávání v základních školách  a nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2013” získali finanční prostředky na svůj projekt “Výchovný styl na ZŠ Eden”. Pedagogický sbor absolvoval vzdělávání v rozsahu 20 hod., koordinátor v rozsahu 40 hod. , zajistili jsme metodiky pro učitele, potřebnou literaturu, výukové programy a pomůcky.

Vzhledem k tomu, že jsme splnili stanovená kritéria (informace na www.etickaskola.cz), získali jsme od Etické výchovy, o. p. s., pod záštitou MŠMT dne 1. 12. 2013 ocenění ETICKÁ ŠKOLA bronzového stupně.