Etická škola

ZŠ Eden získala pro rok 2013 finanční prostředky z rozvojového programu MŠMT „Podpora implementace etické výuky do vzdělávání v základních školách  a nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2013“ na svůj projekt „Výchovný styl na ZŠ Eden“. Projekt stále probíhá.

 

 

Projekt zahrnoval následující aktivity:

1. Vzdělávání pedagogického sboru v rámci DVPP v rozsahu 5 x 4 = 20 hodin, které by bylo věnováno následujícím tématům:

a) Emoce a škola

b) Motivace žáků

c) Spolupráce pedagoga s rodiči

d) Práce s odměnami a tresty ve škole

e) Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání

tyto semináře by byly realizovány do konce kalendářního roku 2013.

2. Stanovení koordinátora EV a jeho vzdělávání v rámci DVPP v rozsahu 40 hodin

toto vzdělávání by bylo realizováno do konce kalendářního roku 2013.

3. Workshopy učitelů pod vedením koordinátora, věnované jednotlivým zásadám výchovného stylu

tyto workshopy by byly realizovány po ukončení vzdělávání koordinátora + sboru, tedy do konce školního roku 2013/2014, již bez využití financí z rozvojového programu

4. Nákup materiálů, zjm. doplnění metodik pro učitele, doporučené literatury a audiovizuálních programů

Vzhledem k tomu, že jsme splnili stanovená kritéria (informace na www.etickaskola.cz), získali jsme od Etické výchovy, o. p. s., pod záštitou MŠMT dne 1. 12. 2013 ocenění ETICKÁ ŠKOLA bronzového stupně.