Srdečně zveme rodiče našich žáků a přátele naší školy do Edukavárny, kterou také ve školním roce 2021/2022 otevřeme, a to 6. 10., 10. 11. 2021, 2. 2., 2. 3. a 6. 4. 2022 vždy v 17 hodin ve sborovně. Jsme připraveni diskutovat s vámi nad problémy, které hýbou světem vzdělávání nejen v naší škole. Bude připravena káva, několik druhů čaje, sušenky, zákusky…

Jsme přesvědčeni o tom, že komunikace školy a rodiny je velice důležitá, že na ní někdy není dost času a je škoda, že se pak omezuje jen na nezbytné informace. Proto jsme od roku 2014/2015 začali pořádat tzv. rodičovské kavárny. Přesvědčili jsme se o tom, že kavárna bývá místem zajímavých rozhovorů a vzájemného předávání informací či výměny názorů v příjemné atmosféře. Možnosti popovídat si v kavárně využívalo však jen velmi málo rodičů.  Proto jsme se opakovaně prostřednictvím on-line šetření obrátili na rodiče, abychom zjistili, jaký je jejich názor na rodičovské kavárny. Zjistili jsme, že jsou považovány za dobrý nápad, ale nevyhovuje den a čas. Obojí jsme tedy změnili a přesto nás v kavárně stále bývalo málo. Dokonce se stávalo, že počet přítomných pedagogů převyšoval počet rodičů a že diskuze pedagogů nad pracovními problémy pokračovaly i po odchodu rodičů, protože i učitelé pociťují nedostatek času na vzájemné obohacování, inspiraci a předávání zkušeností. Rozhodli jsme se tedy od školního roku 2019/2020 změnit koncept rodičovských kaváren a otevírat EDUKAVÁRNY, kdy si nad čajem či kávou budou povídat nejen učitelé s  rodiči a rodiče spolu, ale i učitelé s učiteli. 

Těšíme se na setkávání!