Program Kreativní partnerství spočívá v nastavení systému spolupráce učitelů s umělci na přípravě a realizaci výuky ve třídě. Umělci a umělkyně společně s pedagogy vytváří kreativní koncept pro výuku vybraného předmětu i školní látky a ve spolupráci výuku realizují. Děti se tak učí vybraný předmět/y za využití uměleckých metod a ve spolupráci s profesionálem z vybrané umělecké oblasti. Program v uplynulých letech realizován ve třech třídách. I v nestandardním  školním roce 2020/2021 jsme pokračovali  projektem Kreativita ve vzdělávání II se zapojením čtyř tříd. Ohlasy byly opět velmi pozitivní.

Cirkusové NAdělení

 

https://www.youtube.com/watch?v=8aGmJWCFUvA

https://www.youtube.com/watch?v=-YYpCD_pxeY