Program Kreativní partnerství spočívá v nastavení systému spolupráce učitelů s umělci na přípravě a realizaci výuky ve třídě. Umělci a umělkyně společně s pedagogy vytváří kreativní koncept pro výuku vybraného předmětu i školní látky a ve spolupráci výuku realizují. Děti se tak učí vybraný předmět/y za využití uměleckých metod a ve spolupráci s profesionálem z vybrané umělecké oblasti. Program v uplynulých letech realizován ve třech třídách. V současné době doufáme, že od školního roku 2020/2021 budeme pokračovat. Zkušenosti byly pozitivní, takže zájem jsme projevili.

https://www.youtube.com/watch?v=8aGmJWCFUvA

https://www.youtube.com/watch?v=-YYpCD_pxeY