Školní vzdělávací program ZŠ Eden je zásadní dokument školy, který je každoročně revidován a následně aktualizován.

SVzdP pro 2021-2022 SVzdP pro SD 19-20