Školní vzdělávací program ZŠ Eden je zásadní dokument školy, který je každoročně revidován a následně aktualizován.

SVzdP pro 2022-2023 SVzdP pro SD 22-23