Ve školní družině ZŠ Eden jsou uplatňovány principy pedagogiky volného času. Školní družina je zařízením, kde se děti mladšího školního věku seznamují s širokou škálou aktivit. Jedná se o zcela samostatnou a specifickou oblast, jejímž cílem je doplňovat poznání žáků prvních až třetích tříd ve výchovně vzdělávací činnosti. Vzdělávací program školní družiny je zveřejněn na webových stránkách školy.

řád ŠD 22-23