Práce školní družiny na ZŠ Eden je určována zvláštními požadavky a pravidly pedagogiky „volného času“. Školní družina je speciálním zařízením, kde se mohou děti mladšího školního věku aktivně seznámit s širokou škálou aktivit, s jejich obsahem a formami. Jedná se o zcela samostatnou a specifickou oblast, jejímž cílem je doplňovat poznání žáků prvních až čtvrtých tříd ve výchovně vzdělávací činnosti. Vzdělávací program školní družiny je zveřejněn na webových stránkách školy.

řád ŠD 21-22