Den laskavosti a Mindfulness v šestých třídách

Den 13. listopad je Mezinárodním dnem laskavosti. V našich šestých třídách jsme spojili předávání laskavosti druhým s darováním laskavosti k sobě samým. Každá třída si vymyslela svůj nápad, jak šířit laskavost mezi druhé. Jedna třída bude vyrábět přáníčka a rozdávat radost náhodným lidem, druhá vyrobila srdíčka pro dlouhodobě nemocné pod záštitou neziskové organizace Lékořice. Celý program propojila organizace Karla Janečka, která natočila video s oblíbeným youtuberem Jirkou Králem, který dětem ukázal, jak se dá konkrétně šířit laskavost. Tato organizace naše třídy zaregistrovala, a tak již navždy budeme spojeni s historicky první oslavou Dne laskavosti v České republice.

Protože si uvědomujeme, že v dnešní době máme málo času sami na sebe, snažíme se děti pomocí Mindfulness programů vést k vnitřní spokojenosti, soustředění a odbourávání nejistoty. Děti prošly první fází na adaptačním kurzu a mindulness cvičí buď samy doma, nebo např. v hodinách českého jazyka. Dnes nás opět navštívila naše lektorka z Českého mindfulness institutu paní Ing. Marcela Roflíková, MBA a naučila nás, jak předávat laskavost sobě, své rodině, třídě a ostatním. Zkusili jsme si praktická cvičení, jako rozdávání úsměvů, předání laskavosti třídě i meditaci laskavosti.

Děkujeme Nadačnímu fondu pro rozvoj plného vědomí za finanční podporu našeho projektu, Českému mindulness institutu, Nadaci Karla Janečka, vedení ZŠ Eden a školní psycholožce za to, že jsme tento krásný den mohli prožít.

Za šesté třídy – Petra Erbenová – třídní 6. B