Nadační fond už má své logo

Nadační fond ZŠ Eden, založený v srpnu 2017, už má své logo! Děkujeme všem (42) účastníkům výtvarné soutěže z řad našich žáků, jejich rodičů a učitelů. Vítězným návrhem se stal návrh Aničky Mendlové z 1.B (a její maminky). V rámci Dne dárcovství 28. 11. 2017 byla kasička Nadačního fondu ZŠ Eden naplněna částkou 1480 Kč. Děkujeme! Pokud byste chtěli přispět kdykoliv v budoucnu, způsoby přispění do NF jsou popsány na http://www.zseden.cz/o-skole/nadacni-fond-zs-eden/jak-mohu-pomoci/ 

Jana Churáčková, zakladatelka NF ZŠ Eden