Ukázková hodina matematiky podle prof. Hejného

V úterý 16. 1. se v 1.C uskutečnila ukázková hodina matematiky podle prof. Milana Hejného. Rodiče si mohli vyzkoušet, jakým způsobem jejich děti v hodinách pracují, i se pokusit vyřešit zadané příklady. Paní učitelky z 1.A a 1.C rodičům představily nová prostředí, s kterými se děti v budoucnu setkají a která otevírají dětem bránu do světa čísel, tvarů, logiky.  Žáci sami objevují, manipulují, kombinují, tvoří, učí se spolupracovat, komunikovat i argumentovat. Třídní učitelky tak umožnily rodičům, aby nahlédli na matematiku z jiného úhlu, kdy rodič i učitel je průvodcem a  žák sám hledá cestu.  

Veronika Doležalová a Jana Šumberová, třídní učitelky 1.A a 1. C