Lidé z ALD Automotive pomáhají

 Není to příliš medializované téma, ale pro mnoho dětí je obyčejné jídlo ve školní jídelně nedostupné. Možná by vás to ani nenapadlo, snad i proto, že se o tom příliš nemluví, ale jsou rodiče, kteří si nemohou dovolit zaplatit svým dětem tuto zdánlivou banalitu. Čekání na chodbě, nebo ve školní družině v okamžiku, kdy všichni odcházejí na oběd, pocit vyloučení, který dětem nikdo nevysvětlí – to jsou situace, které je vylučují z kolektivu jejich. Tyto situace mají negativní vliv nejen na chování, školní prospěch, ale především na dětskou psychiku… Právě toto může mít naprosto fatální následky na jejich pozdější psychický i sociální vývoj. Zaměstnanci naší společnosti z tohoto důvodu uspořádali již v roce 2016 sbírku pro dobrou věc. Stejně tak i v roce následujícím se podařilo vybrat dalších 12 000 Kč. Za získané prostředky můžeme uhradit několika dětem z rodin v tíživé situaci obědy do konce školního roku. Podpora je zcela anonymní, výběr dětí jsme opět svěřili do rukou ředitelky školy ZŠ Eden PhDr. et Bc. Jany Churáčkové. „Chtěl bych zdůraznit, že se jedná o dar našich zaměstnanců. Jejich solidarity si velmi vážím. Paní ředitelce Churáčkové se během uplynulého roku podařilo založit podpůrný nadační fond, který dohlíží na výběr potřebných dětí a především na spravedlivé vyplácení podpory v oprávněných případech.  Možnosti, jak může každý z nás pomáhat ve svém okolí, je mnoho a věřím, že se náš přístup stane příkladem a především návodem i pro jiné společnosti,“ řekl při předání tohoto finančního daru zaměstnanců společnosti ALD Automotive Pavel Fořt, její generální ředitel.