Návštěva ze školky

Ve čtvrtek 22. 2. navštívily první třídy děti z mateřské školy Bajkalská. Prohlédly si  školu a s pomocí prvňáčků si zkusily různé dovednosti, na které se mohou těšit. Žáci 1. C nejprve děti uvítali básničkou a ukázali, jak již umí číst, a pak pomáhali dětem s jednotlivými úkoly. Jedním tahem si nakreslily pejska, počítaly zvířátka, s myškou hledaly v bludišti sýr, stavěly stavby z kostek a nakonec si složily a odnesly Večerníčkovou čepici.

Veronika Doležalová, třídní učitelka 1.C