Škola v přírodě Sklárna – Žihle

Výprava ze školy v přírodě je v pořádku doma. Za starost o děti a za připravený zajímavý program děkuji všem paní učitelkám a vychovatelkám jménem svým, jménem spokojených dětí a předpokládám, že i jménem mnoha rodičů.

Jana Churáčková, ředitelka školy