Jarní jarmark a třídní schůzky

Vážení rodiče a přátelé naší školy, děkujeme Vám za účast na JARNÍM JARMARKU, kdy jste si přišli prohlédnout výtvory našich žáků, ocenit jejich snahu a také pomoci naplnit třídní kasičky při prodeji výrobků. Všem pedagogům a žákům školy patří poděkování za pěkně připravenou akci. 

vedení školy