Archiv Duben, 2018

Soutěž Stradea

Dne 25. 4. 2018 a 26. 4. 2018 proběhl 13. ročník okresní poeticko-pěvecké soutěže STRADEA v TJ Sokol Strašnice a naši žáci se zúčastnili a slavili úspěch v těchto kategoriích: V 1. kategorii nás reprezentovala ve zpěvu Eliška Truhlářová z 2. B, která vyhrála 3. místo. Ve 2. kategorii nás reprezentovala ve zpěvu Michaela Knytlová z 5. A, která vyhrála 2. místo. Ve 3. kategorii nás ve zpěvu reprezentovala Jana Křížková z 6. C, která vyhrála 2. místo. V poslední 4. kategorii ve zpěvu nás reprezentovala Iveta Ciperová z 8.B, která získala 3. místo a v recitaci Leona Florianová také z 8.B, která vyhrála též 3. místo. Všem našim šikovným žákyním gratulujeme a moc děkujeme za účast!

Anna Štempáková, koordinátorka soutěže

Představení KMD

Žáci, kteří jsou v letošním roce členy KMD, měli 23. dubna 2018 možnost vidět další z nabízených představení. Jednalo se o klasickou hru Fjodora Michajloviče Dostojevského: Idiot, kterou nastudovali herci divadla Rokoko na Václavském náměstí. V hlavní roli knížete Lva Nikolajeviče Myškina zářil Aleš Bílík.

Pavlína Poletínová, vedoucí Klubu mladých diváků

Film o Bruncvikovi

Návštěva diplomata

Ve čtvrtek 19. 4. měli vybraní žáci 2. stupně jedinečnou příležitost popovídat si anglicky s rodilým mluvčím. V rámci projektu Diplomaté ve školách, který zaštiťuje American center U.S. Embassy Prague, nás navštívili pan Pepijn Helgers, politický tajemník na velvyslanectví USA v Praze, a paní Tereza Kamal, která nás celým projektem i diskuzí provedla. Žáci se hned od počátku zapojili velmi aktivně, ptali se na připravené otázky, zjistili něco o životě diplomata, povídali si o životě v Americe i o sportu. Velmi zazářili i v závěrečném kvízu, který byl zaměřen na americké sporty a vazby mezi USA a Českou republikou. Zjistili jsme, že tyto jsou stejně staré jako naše republika, trvají už od roku 1918. Moc děkujeme všem zúčastněným za příjemné dopoledne!

Za tým cizích jazyků Kateřina Šimšová

Starší žákyně ovládly Prahu

Naše starší žákyně dosáhly dalšího neuvěřitelného vítězství. Staly se vítězkami celopražského finále v kopané a  postupují  na kvalifikaci o postup na republiku. Kvalifikace se hraje 16.5. v Praze. Děkuji za vzornou reprezentaci naší školy.

Barbara Hůlová, učitelka TV

Den veselých hlaviček

Ve středu 18.4.2018 se uskutečnil na naší škole „ Den veselých hlaviček“.
Děkujeme všem žákům a učitelům, kteří se do akce pořádané Školním parlamentem zapojili.

Školní parlament

a

V rámci projektu „Republika“ vznikne kuchařka

Dne 12. 4. 2018 navštívili třídu 8. B pan Roman Vaněk a jeho manželka Jana. Během téměř hodiny seznámili děti s tím, jak vzniká kuchařka a co vše je potřeba při přípravě kuchařky dodržet. Přednáška byla velmi poutavá a dětem se líbila. Typická reakce po odchodu pana Vaňka byla: „To je frajer!“. Chtěl bych tímto poděkovat manželům Vaňkovým za ochotu nás se vznikem kuchařky seznámit a také za jejich velmi vstřícný přístup. Třída 8. B bude v rámci projektu Republika připravovat kuchařku První republiky a manželé Vaňkovi nám přislíbili pomoc při jejím zpracování.

Tomáš Pinkr, třídní učitel 8. B

Pythagoriáda na ZŠ Eden

Dne 12.4.2018 se na naší škole konalo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Zúčastnilo se 34 žáků z 5.- 8. ročníků. Úspěšnými řešiteli, kteří postupují do obvodního kola, se stali žáci, kteří získali 10 a více bodů z 15 možných. Všem žákům, kteří se soutěže zúčastnili, blahopřejeme a děkujeme za vynaloženou snahu při řešení obtížných úkolů.

Helena Kofroňová – učitelka matematiky

Bezpečné používání internetu

Vážení rodiče, internet je plný důležitých informací, poučení i zábavy, ale zároveň prostorem pro děti velmi nebezpečným. Proto si dovolujeme poskytnout podněty pro vaše výchovné působení na vaše děti – naše žáky. (Autorem prezentace je kolega Mgr. Jelínek).

ZŠ Eden_bezpečné používání internetu pro rodiče

Živá knihovna

V pondělí 9. 4. 2018 měli žáci devátých ročníků možnost setkat se s „živými knihami“. „Živá knihovna“ je metoda, která nám umožňuje seznámit se s příběhy lidí, kteří se něčím odlišují. A tak jsme měli jedinečnou šanci popovídat si v malých skupinkách s bývalou narkomankou, tělesně postiženou dívkou, ženou s Parkinsonovou chorobou, Češkou konvertující k islámu a bývalým bezdomovcem. Životní příběhy našich hostů byly velmi silné a autentické. Doufáme, že přispěly alespoň k zamyšlení nad různými životními situacemi a s nimi zcela odlišnými životními hodnotami.

Barbara Hůlová, metodik prevence

Návštěva zvířátek

Ve středu 4. 4. nás v 1. A a 1. C navštívila živá zvířata. S ošetřovatelem si děti nejprve zopakovaly, jak se k zvířatům mají chovat, aby se jim u nás líbilo. Pak následovalo představení a povídání o morčeti, pískomilech, nosorožíkovi, chameleonovi, ježku bílém, strašilce, činčile a o užovce červené. Děti si je mohly prohlédnout i pohladit nebo pochovat a dozvěděly se o nich spoustu zajímavých informací.

Veronika Doležalová, třídní učitelka 1. C

Republikové finále mladších žáků ve florbale

Ve dnech 4. a 5. dubna se konalo republikové finále ve florbale mladších žáků v Uherském Brodu. Ve skupině jsme se umístili na 1. místě, kde jsme porazili 2:1 Znojmo a remizovali 6:6 s Plzní. Bohužel se nám v semifinále nepodařilo pokořit domácí tým Uherský Brod a na nájezdy jsme prohráli. O 3. místo jsme prohráli 3:0 se Znojmem. Poděkování patří všem hráčům za předvedené výkony a reprezentaci školy. Sice jsme “ jen” 4. nejlepší florbalový tým z celé republiky, ale bez jediného florbalisty.

Daniel Abrhám a Michael Jelínek, vedoucí týmu

„Jsme kreativní, jééé!“

Tímto pokřikem se v naší škole vítali žáci 1.A, 3.A a 4.A při spolupráci s umělkyněmi v rámci projektu Kreativní partnerství Praha. Během půlročních bloků vytvořily třídy ve vyučování vlastní projekty. Děti se ve vybraných předmětech učily školní látku za přítomnosti umělkyň – malířky Kristýny Šraierové a tanečnice  Lucie Charouzové. Spolupráci učitelek a umělkyň koordinovala konzultantka kreativity Lucie Vojtíšková. Prezentace projektů proběhla ve čtvrtek 22. března 2018 v prostorách Galerie Deset na Čechově náměstí ve Vršovicích.  K vidění byly tři různé umělecké výstupy, které jsou výsledky dlouhé cesty učení formou tvořivých aktivit. Rozbal text »