Archiv 3. dubna 2018

„Jsme kreativní, jééé!“

Tímto pokřikem se v naší škole vítali žáci 1.A, 3.A a 4.A při spolupráci s umělkyněmi v rámci projektu Kreativní partnerství Praha. Během půlročních bloků vytvořily třídy ve vyučování vlastní projekty. Děti se ve vybraných předmětech učily školní látku za přítomnosti umělkyň – malířky Kristýny Šraierové a tanečnice  Lucie Charouzové. Spolupráci učitelek a umělkyň koordinovala konzultantka kreativity Lucie Vojtíšková. Prezentace projektů proběhla ve čtvrtek 22. března 2018 v prostorách Galerie Deset na Čechově náměstí ve Vršovicích.  K vidění byly tři různé umělecké výstupy, které jsou výsledky dlouhé cesty učení formou tvořivých aktivit. Rozbal text »