„Jsme kreativní, jééé!“

Tímto pokřikem se v naší škole vítali žáci 1.A, 3.A a 4.A při spolupráci s umělkyněmi v rámci projektu Kreativní partnerství Praha. Během půlročních bloků vytvořily třídy ve vyučování vlastní projekty. Děti se ve vybraných předmětech učily školní látku za přítomnosti umělkyň – malířky Kristýny Šraierové a tanečnice  Lucie Charouzové. Spolupráci učitelek a umělkyň koordinovala konzultantka kreativity Lucie Vojtíšková. Prezentace projektů proběhla ve čtvrtek 22. března 2018 v prostorách Galerie Deset na Čechově náměstí ve Vršovicích.  K vidění byly tři různé umělecké výstupy, které jsou výsledky dlouhé cesty učení formou tvořivých aktivit. Prvňáčkové se svou paní učitelkou a malířkou poznávali písmenka a vytvořili zvířátková leporela „Od aligátora po zebru“, při své vernisáži ztvárnili některé živočichy stínovým divadlem. Čtvrťáci malovali výjevy z dějin českého národa z období Přemyslovců, svou výstavu obrazů na plátně doprovodili komentováním. Třeťáci se věnovali rozpohybování těl a natočili taneční film o Bruncvíkovi s názvem „Víte, že máme ve znaku lva?“, před promítáním zazpívali a zatančili krátkou ukázku z filmu. Slavnostní večer se náramně vydařil. Těšilo nás, že naše práce přilákala mnoho členů rodin našich žáků i jiné hosty. Za Vaši účast děkujeme!

Jitka Čalová, třídní učitelka 3.A