Živá knihovna

V pondělí 9. 4. 2018 měli žáci devátých ročníků možnost setkat se s „živými knihami“. „Živá knihovna“ je metoda, která nám umožňuje seznámit se s příběhy lidí, kteří se něčím odlišují. A tak jsme měli jedinečnou šanci popovídat si v malých skupinkách s bývalou narkomankou, tělesně postiženou dívkou, ženou s Parkinsonovou chorobou, Češkou konvertující k islámu a bývalým bezdomovcem. Životní příběhy našich hostů byly velmi silné a autentické. Doufáme, že přispěly alespoň k zamyšlení nad různými životními situacemi a s nimi zcela odlišnými životními hodnotami.

Barbara Hůlová, metodik prevence