Drobný déšť, který se před osmou hodinou ranní snášel z oblohy, nás možná měl utěšit, aby nám nebylo líto, že prázdniny už definitivně skončily. Školní hymna zahájila školní rok 2018/2019. Paní ředitelka ve svém projevu připomněla, že budeme slavit 100. výročí vzniku naší republiky a pozvala všechny na vyvrcholení celoročního celoškolního vyučování dne 25. října 2018 v dopoledních i odpoledních hodinách.  Pan radní Zoufalík a hokejista pan Jan Novák popřáli všem přítomným a pak i osobně prvňáčkům a jejich rodičům, aby byl školní rok příjemný a úspěšný.